TEENUSED:

Iga ettevõte vajab personaalset lähenemist, et ehitada kuluefektiivne juhtimissüsteem, mille väljundiks oleks vigadeta toodang ja sujuv tööprotsess.

 1. Juhtimissüsteemid;
 2. Keevituskonsultatsioon;
 3. Siseauditid;
 4. Keevituskoordinaatori teenused;
 5. Keevitaja täiendkoolitus

1.JUHTIMISSÜSTEEMID:

Viime teie juhtimissüsteemi vasstavusse järgnevate  standarditega:

 • EN ISO 9001 – Kvaliteedijuhtimissüsteemid
 • EN ISO 14001 – Keskkonnajuhtimissüsteemid
 • ISO 45001 – Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (endine OHSAS 18001)
 • EN ISO 3834 – Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel
 • EN 1090 – Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine

2.KEEVITUSKONSULTATSIOON:

Keevitusprotseduuride ja keevitajate sertifitseerimiseks ettevalmistamine vastavalt standarditele:

 • EN ISO 9606-1 – Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased

3.SISEAUDITID:

Viime läbi sertifitseerimiseks ettevalmistavaid siseauditeid vastavalt standarditele:

 • EN ISO 9001 – Kvaliteedijuhtimissüsteemid
 • EN ISO 14001 – Keskkonnajuhtimissüsteemid
 • ISO 45001 – Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (endine OHSAS 18001)
 • EN ISO 3834 – Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel
 • EN 1090 – Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine.

4.KEEVITUSKOORDINAATORI TEENUSED:

 • Keevitajate ja keevitusprotseduuride sertifitseerimise korraldamine, sertifitseerimisulatuse määramine
  • Keevitustööde koordineerimine
  • Juhendmaterjalide ja WPS koostamine
  • Omanikujärelevalve teostamine
  • VT-2 tasemel keevitustööde järelevalve

5.Koolitused:

Poolautomaatkeevitaja koolitus. MIG/MAG

Käsikaarkeevitaja koolitus. MMA

TIG-keevitaja koolitus

TIG- ja käsikaarkeevitaja koolitus

Käsikaarkeevitaja ja poolautomaatkeevitaja koolitus

TIG- ja poolautomaatkeevitaja koolitus

Käsikaarkeevitaja, poolautomaatkeevitaja ja TIG keevitaja koolitus

Tulemus:

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks keevitaja:

Oskab lugeda tehnoloogiliseid kaarte (WPS)

Loeb keevitusjoonised

Seadistab keevitusseadmeid ja valib režiime keevituseks

Teostab kvaliteedi kontrolli ja vajadusel parandab defekte

Oskab MIG/MAG, TIG, MMA keevitust ja detailide järeltöötlemist